Strona główna Regulamin pracowni
27 | 11 | 2022
Najnowsze wiadomości
Popularne
Regulamin pracowni chemicznej

Regulamin bhp w pracowni chemicznej

1. Utrzymywać w porządku i czystości miejsce pracy. Stół laboratoryjny powinien być suchy. Na stole powinien znajdować się tylko potrzebny sprzęt laboratoryjny, podręcznik i zeszyt. Po ukończeniu zajęć sprzęt powinien być usprzątnięty i schowany do szafki.

2. Do zlewu nie wolno wrzucać osadów ani żadnych części stałych, jak również wylewać stężonych roztworów kwasów, zasad oraz związków metali ciężkich.

3. Odczynników ogólnych nie wolno gromadzić na stołach laboratoryjnych. Pobieranych chemikaliów nie należy wlewać lub wsypywać z powrotem do butelek lub słoików.

4. Przed pobraniem odczynnika należy sprawdzić napis na etykiecie.

5. Ze względu na bezpieczeństwo własne i otoczenia należy pracować pod dygestorium w przypadkach:

a) nalewania, odparowywania i rozcieńczania stężonych roztworów kwasów,

b) ogrzewania roztworów o odczynie zasadowym,

c) stapiania,

d) strącania i odsączania siarczków,

e) wykonywania wszelkich badań związanych z wydzielaniem się substancji trujących, jak: H2S, HCN, CO, Cl2, Br2, tlenki azotu, lotne związki arsenu i rtęci,

f) wykonywania wszelkich prób na jon chloranowy (V),

6. W pobliżu palących się palników gazowych nie wolno gromadzić materiałów łatwopalnych. Takie ciecze, jak alkohole, eter, benzen powinny być po użyciu szczelnie zamknięte, a korzystanie z nich jest dozwolone jedynie w znacznej odległości od źródła ognia.

7. Zapalając palnik gazowy należy obserwować, czy nie nastąpiło przeskoczenie płomienia do wnętrza.
W takim przypadku zamyka się natychmiast dopływ gazu, zmniejsza dopływ powietrza i po upływie 2-3 minut zapala palnik ponownie.

8. Nie wolno wykonywać na własną rękę żadnych doświadczeń.

9. Nie należy pić wody z naczyń laboratoryjnych oraz spożywać posiłków w pracowni.

10. Przed opuszczeniem pracowni należy umyć ręce.

11. Należy oszczędnie używać odczynników, gazu, wody i prądu elektrycznego.

12. O wszelkich wypadkach należy natychmiast zawiadomić prowadzącego zajęcia.

 

Opracowano na podstawie: Szczęsny Rosołowski: Pracownia chemiczna-Analiza jakościowa, WSiP 1999.

 

  
Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
Nowa platforma

logo male ch

zstil strona glowna

zstil facebook

 

a.59

a.60

Wydarzenia
listopad 2022
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4